Oversættelse af fagbøger

I det bogforlag, hvor jeg arbejder, har vi gennem mange år været den førende spiller på markedet, når det gælder fagbøger inden for den elektroniske forskning og udvikling. Det har været en god niche for forlaget, som har sikret os en solid økonomi som følge af stor efterspørgsel på fagbøger inden for dette område.

Nu er det for nylig lykkedes mig at sikre forlaget rettighederne i både Danmark og Sverige til en ny og meget specialiseret tysk fagbog om svagstrømselektronik til brug i medicinske måleapparater. Flere danske producenter har allerede henvendt sig til os og spurgt, hvornår vi har en oversættelse af den tysksprogede fagbog klar.

Og det har vi heldigvis ret snart, for det oversætterbureau, vi normalt benytter os af, er allerede i fuld gang med opgaven, og jeg har næsten dagligt kontakt med dem for at sikre mig, at arbejder skrider frem som planlagt. Markedet for bogen er relativt stort, så vi har selvfølgelig travlt med at få den sendt ud til vores kunder, så snart det kan lade sig gøre.

Men det bureau, vi har sat på opgaven, kan kun påtage sig at oversætte bogen til dansk, for de disponerer ikke over folk, der kan hjælpe os med at få skrevet en svensk version, som vi også skal have klar så hurtigt som muligt af hensyn til det svenske marked. Derfor har jeg måttet finde et andet bureau, som har påtaget sig opgaven at udarbejde en direkte oversættelse tysk svensk, men den er desværre blevet lidt forsinket.

Senest opdateret marts 5th, 2023 kl 08:20 am