Vejarbejde og husforsikring

Det var en kedelig situation, vi kom i for et par måneder siden, da der blev udført et ret omfattende vejarbejde på gaden udenfor vores hus. Nogle gamle betonblokke fra en tidligere stente skulle fjernes, og det blev gjort med hjælp fra nogle store maskine, som med trykluft skulle splitte betonblokkene ad.

Desværre medførte vibrationerne fra det arbejde, at vores hus slog et par revner i ydermurene. Dem mente jeg jo, vi var helt uskyldige i, så jeg spurgte mit forsikringsselskab, hvor vi har vores husforsikring, til råds. Selskabet havde travlt med at melde hus forbi – det mente, at det måtte være den entreprenør, der stod for arbejdet i gaden, som var erstatningspligtig i forhold til de skader, som arbejdet havde påført tredjemands ejendom.

Jeg henvendte mig til entreprenørfirmaet, som havde en helt anden opfattelse, nemlig at de opståede revner i vores hus måtte være gamle skader, som blot var blevet mere synlige på grund af vejarbejdet i gaden.

Jeg følte mig lidt som en lus mellem to negle, så jeg så mig nødsaget til at lade vores advokat kigge nærmere på sagen. Hans første spørgsmål til mig var, om vi ikke havde en retshjælpsforsikring. Det var jeg lidt tvivlende overfor, men et nærmere kig på policen til vores familie forsikring afslørede, at den også omfattede retshjælpsforsikring.

Godt, så må vi køre sagen for retten med en stævning af entreprenøren, for det er min klare opfattelse, at hans firma må være erstatningspligtigt, mente advokaten. Nu venter vi spændt på rettens afgørelse.