Lagerhotel hjalp efter brand

Der opstod i sidste uge en ret voldsom brand i en anden lejlighed i den opgang, hvor vi bor. En overgang så det ret faretruende ud, og vi blev af politiet beordret til at lade os evakuere. Det er en meget ubehagelig situation at stå i, men vi var dog så heldige, at ilden ikke bredte sig til vores lejlighed.

Men selvfølgelig undgik vi ikke røgskader, ligesom der sivede en del vand ned i vores lejlighed fra etagen oven over. Min kone og jeg blev henvist til at overnatte på et hotelværelse, og allerede dagen efter ringede jeg straks til vores forsikringsselskab for at forhøre mig om, hvordan vi skulle forholde os, for vi kunne ikke bo i lejligheden i hvert fald i nogle dage.

Jeg fik besked på at redde så meget af det mest værdifulde, som jeg kunne, og så måtte jeg selv finde frem til en fornuftig opmagasinering af vores bohave. Forsikringsselskabet gjorde det klart, at de udgifter, der vil være forbundet med følgerne af branden, skulle de selvfølgelig nok betale.

Selskabet anbefalede, at vi lejede den nødvendige plads på et anerkendt lagerhotel, hvorefter vi så senere bare kunne bede lagerhotellet sende regningen direkte til selskabet. Imens måtte vi meget gerne forsøge at finde overnatningsmulighed hos familie eller venner.

Det kunne vi også sagtens, og det er trods alt hyggeligere at bo midlertidigt hos gode venner end på et upersonligt hotelværelse. Der gik heldigvis kun tre dage, før vi igen kunne vende hjem til vores egen lejlighed.