Skadet på arbejde

tiny model construction workers, working on a mobile phone screen

Hvis du har været ude for en arbejdsskade, så har du sikkert også fået erstatning for de udgifter, du fik til behandling og genoptræning. Måske har du fået erstatning for de varige mén, skaden har givet dig. Det kan også være, at du fik et beløb, som erstatning for den tabte arbejdsfortjeneste. Dette er blot nogle af de erstatningsposter, som du kan få, hvis du har været udsat for en arbejdsskade. Der er flere typer erstatning, men lad os blive ved dem, der er nævnt her. Og lad os lige definere kilden til, at du skulle have erstatning: Arbejdsskade.

Hvad er en arbejdsskade

En arbejdsskade bliver defineret som: ”Personskade, der indtræder på arbejdspladsen”. Om det handler om, at du fik skåret en finger i kantinekøkkenet, eller om det handler om, at du faldt ned fra en stige, da du var nede i lageret for at hente en vare, er lige meget. Du vil få erstatning. Din arbejdsgiver har nemlig pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, der netop vil dække udgifter til erstatning efter sådanne ulykker. Der skulle måske bruges lang tid på genoptræningen, efter at du kom dig over faldet fra stigen. Det er en stor udgift, der skal dækkes. Fysioterapeuter kan være dyre.

Så langt du får erstatning for den udgift, er du tilfreds. Du har jo også fået udgifterne til noget af den smertestillende medicin dækket. Og ja, der er mange forskellige poster, som du har fået erstatning for. Det ville dog ikke være sket, uden at din arbejdsskade advokat havde været ved din side.

Erstatning for arbejdsskade

Det er nemlig en rigtig god idé at kontakte en erfaren arbejdsskade advokat, hvis du er uheldig og får en arbejdsskade. Arbejdsskade advokaten vil hurtigt kunne danne sig et overblik over, hvilke poster din sag skal bygges på, når det handler om arbejdsskade erstatning, således så du får den størst mulige erstatning. Og det kan være meget værdifuldt for dig. Det er jo store forsikringsselskaber, som din advokat skal tale og korrespondere med. Det kan være tungt at danse med de lange formuleringer – og alt det, der bliver skrevet med meget små bogstaver. Så en dygtig arbejdsskade advokat ved din side er bestemt ikke en dårlig idé, når du skal starte en sag om arbejdsskade erstatning.

Tvivl om skadens oprindelse

Der kan nemlig være tvivl, om du har en arbejdsskade. Hvis det fx handler om en skade, der er opstået som følge af, at du havde et arbejde, der påvirkede dig, så du blev syg. Fx via støj – nedsat hørelse – eller forgiftning, fordi du arbejdede med kemikalier, eller rygskader som følge af at løfte tunge genstande i mange år. I nogle tilfælde vil du kunne få arbejdsskade erstatning, fordi din sygdom bliver anerkendt som en erhvervssygdom. I andre tilfælde vil du ikke kunne få erstatning. Og her er det, at en advokat kan rådgive og få dig igennem et system, der kan være frustrerende at skulle i kontakt med alene.

Der er dog en regel, som du skal huske: En arbejdsskade skal anmeldes. Og det skal være din arbejdsgiver, der gør det. Til sit forsikringsselskab. Gør han ikke det, så få arbejdsskaden advokaten til at anmelde din skade.

Senest opdateret marts 7th, 2023 kl 12:06 pm