Det var noget af en flov historie, vores tekniske afdeling her i kommunen har været involveret i gennem de seneste måneder. I forbindelse med udstykning af et nyt areal til boligområde, blev der nemlig begået en sjuskefejl i forbindelse med den opmåling af grund, som altid skal udføres i starten af den slags arbejde. Der skete ganske enkelt det, at det team, der stod for opmålingen, fik placeret det kommende fortov på en af villavejene sådan, at det ville ”stjæle” en lille smule fra hver af de grund, der lå langs den ene side af vejen.

Og det var et problem, fordi flere af grundene allerede var solgt. Fra teknisk forvaltnings side tog vi selvfølgelig fat i den landinspektør, der havde stået for opmålingsarbejdet, og han måtte erkende, at der var begået en fejl.

Vi havde derefter en længere diskussion om, hvordan vi kunne få reddet situationen, og vi regnede os frem til, at det ville være det billigste ganske enkelt at meddele de købere, der allerede havde skrevet under på køb af en grund, at deres grunde blev en anelse mindre end angivet i salgsmaterialet, men at prisen selvfølgelig ville blive nedsat tilsvarende.

Det var der heller ingen protester imod fra købernes side, men landinspektøren måtte igen have en landmåler ud i området, så vi kunne få udarbejdet nyt kortmateriale, der svarer præcis til virkeligheden ude i terrænet.

Nu er det hele på plads, og i sidste ende kommer landinspektørens fejl kun til at koste kommunen et meget beskedent beløb.